logo szkoły Mentis

Polsko-Angielska Szkoła Podstawowa Mentis
u l .   P i w o n i o w a

Nasza kadra

Dyrektor Polsko-Angielskiej Szkoły Podstawowej przy ulicy Piwoniowej 18

2017-01-kasia-tarnogorska22.jpg

Monika Wikiera

Jej głównym celem jest stworzenie takiego środowiska, w którym dzieci otrzymają optymalnie przyjazne i twórcze warunki do jak najlepszego rozwoju.

więcej