szkoła podstawowa Warszawa
Barbara Kiriew - wychowawca kl. I, nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej w języku polskim
Barbara Kiriew
Wychowawca klasa I, nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej w języku polskim

ul. Słodka 2


Absolwentka 5 letnich studiów pedagogicznych na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Z wykształcenia jest pedagogiem terapeutą. Jako studentka uczestniczyła oraz pomagała w organizacji licznych konferencji naukowych organizowanych przez Warszawski Oddział Nr 1 Polskiego Towarzystwa Dysleksji. Swoje kwalifikacje do pracy w szkole podniosła na podyplomowych studiach z zakresu edukacji wczesnoszkolnej. Ponadto ukończyła podyplomowe studia terapii pedagogicznej oraz podyplomowe studia polonistyczne dla niepolonistów. Pierwszą pracę zawodową rozpoczęła w Społecznej Szkole Podstawowej jako wychowawca oraz koordynator Opieki Pedagogicznej.
Zdobywając doświadczenie w pracy z dziećmi w kl. 0-III uzyskała stopień nauczyciela kontraktowego.

Kreatywna, cierpliwie rozwija manualne zdolności najmłodszych. Poprzez wspólną twórczość pomaga dzieciom uwierzyć w ich wyjątkowość. Swoje zainteresowania i predyspozycje rozwija prowadząc zajęcia korekcyjno - kompensacyjne w Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej wspomagając rozwój dzieci u progu kariery szkolnej. Praca z dziećmi daje jej ogromną satysfakcję, ale także zobowiązuje do podnoszenia własnych kwalifikacji i jakości pracy, tak aby nie tylko dobrze realizować zadania szkoły, ale również doskonalić swój warsztat pracy, podnosić go o nowe, ciekawe formy i metody pracy.
 

MENTIS Language Centre

MENTIS Akademia Pamięci

ok.gif
kid.jpg
cambridge.gif

Praca w Mentis